Förberedelser inför förlossningen

Lustgas

Lustgas är en av de vanligaste smärtlindringarna som används under graviditeten. Du andas då in ett läkemedel med hjälp av en mask vilket får dig att

Epidural

Epidural kallas även för ryggbedövning och används inte endast vid förlossningar utan även om du ska göra en operation av något slag. Det går till så